Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

bip.csw.pl

Strona główna  >  Uchwały  >  ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO  >  2015

Uchwała nr 35/293/15
ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015


w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r , poz. 1445) w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013r, poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr IV/26/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2015 rok uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr IV/26/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:


1) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 98 207 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 75 079 563 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 038 057 zł,
b) dotacje – 5 314 626 zł,
c) wydatki na obsługę długu – 552 000 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 2 828 172 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń – 50 000 zł,
f) pozostałe wydatki – 21 296 708 zł.

2) wydatki majątkowe – 23 182 363 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 18 325 181 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 4 857 182 zł”;

2) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego


-------------------------------
 
(Koszowski Franciszek)

Członkowie Zarządu:
 
1. -------------------------------------- 
 (Studzińska Barbara)

2. -------------------------------------- -
 (Gajewski Tadeusz) 
 
3. --------------------------------------
 (Gatner Adam)

4. ---------------------------------------
 (Kowalski Andrzej


[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r poz. 938, poz.1646 z 2014r poz.379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015r poz. 532, 1117, 1130,1190,1358,1513,1854

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą tylko strony wydatkowej budżetu, a w szczególności związane są z:
  • Zmianami w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu
  • Zmianami w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
  • Zmianami w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu
  • Zmianami w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu
  • Zmianami w planie finansowym Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
  • Zmianami w grupie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Świeciu (na podstawie upoważnienia Rady Powiatu Świeckiego zawartego w paragrafie 9 pkt 2 uchwały budżetowej): przesuwa się kwotę 13 400 zł z zadania: Infostrada Kujaw i Pomorza do zadania: zakup komputerów.
Starosta 

Franciszek Koszowski 

skan uchwały Zarządu Powiatu nr 35.293.15 (2013kB) pdf

Opublikował: Halina Matwiej (28 grudnia 2015, 09:49:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij