Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

bip.csw.pl

Obwieszczenia Starosty Świeckiego

obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2015 r.

Świecie, dnia 15 grudnia 2015 r. AB.6730.P.2583.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

obwieszczenie z dnia 01 grudnia 2015r.

Świecie, dnia 01 grudnia 2015 r. AB.6730.B.2502.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

obwieszczenie z dnia 30 listopada 2015 r.

Świecie, dnia 30-11-2015 r. AB.6744.Dr.2228.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 [...]

obwieszczenie z dnia 30-11-2015

Świecie, dnia 30-11-2015 r. AB.6740.Św.2324.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

obwieszczenie z dnia 24 listopada 2015r.

Świecie, dnia 24 listopada 2015 r. AB.6730.B.2464.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

obwieszczenie z dnia 18 listopada 2015r.

Świecie, dnia 18-11-2015 r.  AB.6740.Św.2175.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

obwieszczenie z dnia 12 listopada 2015r.

Świecie, dnia 12 listopada 2015 r. AB.6730.J.2394.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

obwieszczenie z dnia 04 listopada 2015r.

Świecie, dnia 04 listopad 2015 r.  AB.6730.Św.2346.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie z dnia 30 października 2015 r.

Świecie, dnia 30-10-2015 r.  AB.6740.P.2237.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 27 października 2015r.

Świecie, dnia 27 października 2015 r.  AB.6730.Św.2290.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie z dnia 23 października 2015r.

Świecie, dnia 23 października 2015 r.  AB.6730.J.2282.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

Obwieszczenie z dnia 21 października 2015r.

Świecie, dnia 21-10-2015 r. AB.6744.Dr.2228.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji [...]

Obwieszczenie z dnia 12 października 2015r.

Świecie, dnia 12-10-2015 r.  AB.6740.Św.1995.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 23 września 2015r.

Świecie, dnia 23 września 2015 r.  AB.6740.B.1844.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 22 września 2015r.

Świecie, dnia 22-09-2015 r. AB.6744.Św.1430.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 [...]

Obwieszczenie z dnia 21 września 2015r.

Świecie, dnia 21-09-2015 r.  AB.6740.P.1708.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 16 września 2015r.

Świecie, dnia 16-09-2015 r.  AB.6740.Św.1699.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 14 września 2015r.

Świecie, dnia 14-09-2015 r. AB.6744.L.1665.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 11 wrzesień 2015r.

Świecie, dnia 11 wrzesień 2015 r.  AB.6730.Św.1978.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 11 wrzesień 2015r.

Świecie, dnia 11 wrzesień 2015 r.  AB.6730.Św.1977.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie z dnia 9 września 2015r.

Świecie, dnia 09 wrzesień 2015 r.  AB.6730.Św.1979.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie z dnia 08 września 2015r.

Świecie, dnia 08 września 2015 r.  AB.6730.Św.1962.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 04 wrzesnia 2015r.

Świecie, dnia 04-09-2015 r.  AB.6740.W.1657.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 04 września 2015r.

Świecie, dnia 04 wrzesień 2015 r.  AB.6730.Św.1936.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie nr 3 z dnia 31 sierpnia 2015r.

Świecie, dnia 31 sierpnia 2015 r.  AB.6730.P.1890.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 31 sierpnia 2015r.

Świecie, dnia 31 sierpnia 2015 r.  AB.6730.P.1889.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 31 sierpnia 2015r.

Świecie, dnia 31 sierpnia 2015 r.  AB.6730.P.1888.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2015r.

Świecie, dnia 28 sierpień 2015 r. AB.6730.Św.1899.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2015r.

Świecie, dnia 27-08-2015 r. AB.6744.Św.1430.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 26 sierpnia 2015r.

Świecie, dnia 26-08-2015 r.  AB.6740.P.1550.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 26 sierpnia 2015r.

Świecie, dnia 26-08-2015 r.  AB.6740.P.1549.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2015r.

Świecie, dnia 19-08-2015 r. AB.6744.L.1665.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji [...]

Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2015r.

Świecie, dnia 13-08-2015 r. AB.6744.Św.1620.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 [...]

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2015r.

Świecie, dnia 12 sierpnia 2015 r.  AB.6730.O.1739.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 24 lipca 2015r.

Świecie, dnia 24-07-2015 r. AB.6744.Św.1620.2015O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji [...]

Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2015r.

Świecie, dnia 20 lipca 2015 r.  AB.6730.Św.1602.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2015r.

Świecie, dnia 17-07-2015 r. AB.6744.Św.785.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 [...]

Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2015r.

Świecie, dnia 10 lipiec 2015 r.  AB.6730.B.1489.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. [...]

Obwieszczenie z dnia 09 lipca 2015 r.

Świecie, dnia 09-07-2015 r. AB.6744.Św.811.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 [...]

Obwieszczenie z dnia 02 lipca 2015r.

Świecie, dnia 02-07-2015 r. AB.6744.Św.1006.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 01 lipca 2015r.

Świecie, dnia 01-07-2015 r.  AB.6740.Św.1255.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji         [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 01 lipca 2015 r.

Świecie, dnia 01-07-2015 r.  AB.6740.Św.1106.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie Nr 2 z dnia 30 czerwca 2015r.

Świecie, dnia 30 czerwca 2015r.  AB.6730.Św.1405.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie Nr 1 z dnia 30 czerwca 2015r.

Świecie, dnia 30 czerwca 2015 r.  AB.6730.Św.1382.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2015r.

Świecie, dnia 29-06-2015 r.  AB.6740.P.1063.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2015r.

Świecie, dnia 22-06-2015 r.  AB.6740.Św.1231.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2015r.

Świecie, dnia 18-06-2015r.  AB.6740.Dr.933.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie z dnia 09 czerwca 2015 r.

Świecie, dnia 09-06-2015 r.  AB.6740.W.980.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie z dnia 03 czerwca 2015 r.

Świecie, dnia 03-06-2015 r.  AB.6740.Św.2175.2014 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 25 maja 2015 r.

Świecie, dnia 25-05-2015 r. AB.6744.Św.1006.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania [...]

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2015 r.

Świecie, dnia 22-05-2015 r.  AB.6740.Św.775.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 18 maja 2015 r.

Świecie, dnia 18-05-2015 r. AB.6744.Św.811.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i [...]

Obwieszczenie z dnia 14 maja 2015 r.

Świecie, dnia 14 maja 2015 r.  AB.6740.O.856.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 06 maja 2015 r.

Świecie, dnia 06-05-2015 r. AB.6744.Św.785.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i [...]

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Świecie, dnia 30-04-2015 r.  AB.6740.Św.656.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Świecie, dnia 24-04-2015 r.  AB.6740.Św.823.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Świecie, dnia 20 kwietnia 2015 r. AB.6730.J.787.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Świecie, dnia 10 kwietnia 2015 r. AB.6730.Św.688.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Świecie, dnia 10-04-2015 r.  AB.6740.W.373.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 03 kwietnia 2015 r.

Świecie, dnia 03 kwietnia 2015 r.  AB.6730.J.690.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 27 marca 2015 r.

Świecie, dnia 27-03-2015 r.  AB.6740.Św.394.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie nr 9 z dnia 20 marca 2015 r.

Świecie, dnia 20 marca 2015 r. AB.6730.Św.561.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 8 z dnia 20 marca 2015 r.

Świecie, dnia 20 marca 2015 r. AB.6730.J.560.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 7 z dnia 20 marca 2015 r.

Świecie, dnia 20 marca 2015 r. AB.6730.J.559.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 6 z dnia 20 marca 2015 r.

Świecie, dnia 20 marca 2015 r. AB.6730.J.558.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 5 z dnia 20 marca 2015 r.

Świecie, dnia 20 marca 2015 r. AB.6730.P.557.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 4 z dnia 20 marca 2015 r.

Świecie, dnia 20 marca 2015 r. AB.6730.N.556.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 3 z dnia 20 marca 2015 r.

Świecie, dnia 20 marca 2015 r. AB.6730.P.555.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 20 marca 2015 r.

Świecie, dnia 20 marca 2015 r. AB.6730.J.554.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 20 marca 2015 r.

Świecie, dnia 20-03-2015 r. AB.6740.D.127.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 16 marca 2015 r.

Świecie, dnia 16 marca 2015 r. AB.6740.O.352.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 16 marca 2015 r.

Świecie, dnia 16-03-2015 r. AB.6740.J.215.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie nr 3 z dnia 12 marca 2015 r.

Świecie, dnia 12 marca 2015 r. AB.6730.Św.504.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 12 marca 2015 r.

Świecie, dnia 12 marca 2015 r. AB.6730.W.503.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 12 marca 2015 r.

Świecie, dnia 12 marca 2015 r. AB.6730.Dr.466.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 03 marca 2015 r.

Świecie, dnia 03 marca 2015 r. AB.6730.N.405.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 05 lutego 2015 r.

Świecie, dnia 05 lutego 2015 r. AB.6730.Św.210.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 04 lutego 2015 r.

Świecie, dnia 04 lutego 2015 r. AB.6730.Św.157.2015 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2015 r.

Świecie, dnia 29-01-2015 r. AB.6740.Św.2142.2014 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2014 r.

Świecie, dnia 31 grudnia 2014 r. AB.6730.Św.2356.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2014 r.

Świecie, dnia 23 grudnia 2014 r. AB.6730.B.2335.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie z dnia 02 grudnia 2014 r.

Świecie, dnia 02 grudnia 2014 r. AB.6730.O.2204.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie z dnia 27 listopada 2014 r.

Świecie, dnia 27-11-2014 r. AB.6744.Św.1706.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2014 r.

Świecie, dnia 20-11-2014 r. AB.6740.Św.1797.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie z dnia 05 listopada 2014 r.

Świecie, dnia 5 listopada 2014 r. AB.6740.B.1835.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie z dnia 03 listopada 2014 r.

Świecie, dnia 03-11-2014 r. AB.6740.P.1795.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r.

Świecie, dnia 14 października 2014 r. AB.6730.Św.1906.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie z dnia 09 października 2014 r.

Świecie, dnia 9 października 2014 r. AB.6740.B.1850.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie z dnia 30 września 2014 r.

Świecie, dnia 30-09-2014 r. AB.6744.Św.1706.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 15 września 2014 r.

Świecie, dnia 15 września 2014 r. AB.6730.Św.1714.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie z dnia 15 września 2014 r.

Świecie, dnia 15 września 2014 r. AB.6730.Św.1691.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie z dnia 08 września 2014 r.

Świecie, dnia 08-09-2014 r. AB.6740.J.1435.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 01 września 2014 r.

Świecie, dnia 01 września 2014 r. AB.6730.B.1650.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Świecie, dnia 29-08-2014 r. AB.6740.J.1616.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Świecie, dnia 29 sierpnia 2014 r. AB.6730.W.1639.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Świecie, dnia 27-08-2014 r. AB.6740.Św.1466.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Świecie, dnia 18 sierpnia 2014 r. AB.6730.J.1594.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2014 r.

Świecie, dnia 22-07-2014 r. AB.6740.P.1300.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2014 r.

Świecie, dnia 21 lipca 2014 r. AB.6740.B.1092.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2014 r.

Świecie, dnia 17-07-2014 r. AB.6740.Św.993.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2014 r.

Świecie, dnia 11-07-2014 r. AB.6740.Św.2235.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 26 czerwca 2014 r. AB.6730.B.1211.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 25 czerwca 2014 r. AB.6730.Dr.1229.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie nr 3 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 24 czerwca 2014 r. AB.6730.B.1214.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 24 czerwca 2014 r. AB.6730.B.1213.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 24 czerwca 2014 r. AB.6730.B.1212.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 18 czerwca 2014 r. AB.6730.Św.1155.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 12-06-2014 r. AB.6740.Św.1069.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 11-06-2014 r. AB.6740.P.980.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 06 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 06-06-2014 r. AB.6740.Św.775.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 05 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 05-06-2014 r. AB.6740.Św.776.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 05 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 05-06-2014 r. AB.6740.Św.774.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 03 czerwca 2014 r.

Świecie, dnia 3 czerwca 2014 r. AB.6740.O.891.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 22 maja 2014 r.

Świecie, dnia 22 maja 2014 r. AB.6730.Ś.983.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 22 maja 2014 r.

Świecie, dnia 22 maja 2014 r. AB.6730.Św.899.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2014 r.

Świecie, dnia 16 maja 2014 r. AB.6730.Św.866.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 13 maja 2014 r.

Świecie, dnia 13-05-2014 r. AB.6740.J.598.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 09 maja 2014 r.

Świecie, dnia 09 maja 2014 r. AB.6730.Dr.835.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Świecie, dnia 28 kwietnia 2014 r. AB.6730.Św.742.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Świecie, dnia 28 kwietnia 2014 r. AB.6730.P.756.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie z dnia 28 marca 2014 r.

Świecie, dnia 28-03-2014 r. AB.6740.J.381.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 19 marca 2014 r.

Świecie, dnia 19-03-2014 r. AB.6730.L.521.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie z dnia 18 marca 2014 r.

Świecie, dnia 18-03-2014 r. AB.6730.J.509.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie nr 3 z dnia 11 marca 2014 r.

Świecie, dnia 11-03-2014r. AB.6740.Dr.2254.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 11 marca 2014 r.

Świecie, dnia 11-03-2014 r. AB.6730.B.403.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie z dnia 11 marca 2014 r.

Świecie, dnia 11-03-2014 r. AB.6730.P.402.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie z dnia 6 marca 2014 r.

Świecie, dnia 06-03-2014 r. AB.6744.Św.6.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 [...]

Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2014 r.

Świecie, dnia 25-02-2014 r. AB.6740.Św.120.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2014 r.

Świecie, dnia 20-02-2014 r. AB.6730.J.273.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie z dnia 18 lutego 2014 r.

Świecie, dnia 18-02-2014 r. AB.6730.Św.232.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 17 lutego 2014 r.

Świecie, dnia 17-02-2014 r. AB.6740.W.2237.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 17 lutego 2014 r.

Świecie, dnia 17-02-2014 r. AB.6740.P.2294.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 6 lutego 2014 r.

Świecie, dnia 06-02-2014 r. AB.6740.Św.32.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 23 stycznia 2014 r.

Świecie, dnia 23-01-2014 r. AB.6730.P.100.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2014 r.

Świecie, dnia 23 stycznia 2014 r. AB.6740.B.2017.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2014 r.

Świecie, dnia 22-01-2014 r. AB.6744.Św.6.2014 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji [...]

Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2014 r.

Świecie, dnia 8 stycznia 2014 r. AB.6740.O.2192.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2013 r.

Świecie, dnia 27-12-2013 r. AB.6730.P.2271.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2013 r.

Świecie, dnia 06-12-2013 r. AB.6740.Św.1924.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2013 r. (2)

Świecie, dnia 20-11-2013 r. AB.6740.Św.1889.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2013 r.

Świecie, dnia 20-11-2013 r. AB.6730.B.2072.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2013 r.

Świecie, dnia 12-11-2013r. AB.6740.Św.1930.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie (2) z dnia 31 października 2013 r.

Świecie, dnia 31-10-2013 r. AB.6740.P.1657.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 31 października 2013 r.

Świecie, dnia 31 października 2013 r. AB.6740.O.1373.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obwieszczenie z dnia 30 października 2013 r.

Świecie, dnia 30-10-2013 r. AB.6730.Dr.1953.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie z dnia 23 października 2013 r.

Świecie, dnia 24 października 2013 r. AB.6740.O.1582.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obwieszczenie z dnia 21 października 2013 r.

Świecie, dnia 21-10-2013 r. AB.6730.Św.1923.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie z dnia 9 października 2013 r.

Świecie, dnia 9 października 2013 r. AB.6740.O.1686.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obwieszczenie z dnia 8 października 2013 r.

Świecie, dnia 08-10-2013 r. AB.6730.Św.1842.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie z dnia 7 października 2013 r.

Świecie, dnia 07-10-2013 r. AB.6740.Św.1154.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 23 września 2013 r.

Świecie, dnia 23-09-2013 r. AB.6744.Św.1254.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. [...]

Obwieszczenie z dnia 20 września 2013 r.

Świecie, dnia 20 września 2013 r. AB.6740.B.1551.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obwieszczenie z dnia 17 września 2013 r.

Świecie, dnia 17-09-2013 r. AB.6744.Św.1255.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. [...]

Obwieszczenie z dnia 16 września 2013 r.

Świecie, dnia 16 września 2013 r. AB.6740.Św.1369.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Świecie, dnia 27 sierpnia 2013 r. AB.6740.B.1292.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Świecie, dnia 14-08-2013 r. AB.6740.D.1034.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Świecie, dnia 12-08-2013 r. AB.6744.Św.1254.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji [...]

Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Świecie, dnia 13-08-2013 r. AB.6730.P.1481.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Świecie, dnia 08-08-2013 r. AB.6730.Św.1419.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Świecie, dnia 07-08-2013 r. AB.6744.Św.1255.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia [...]

Obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Świecie, dnia 06-08-2013 r. AB.6730.B.1338.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie z dnia 9 lipca 2013 r.

Świecie, dnia 09-07-2013 r. AB.6730.Dr.1195.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2013 r.

Świecie, dnia 2 lipca 2013 r. AB.6740.B.930.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O                      [...]

Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2013 r.

Świecie, dnia 20-06-2013 r. AB.6730.B.1065.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O                 Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie z dnia 21 maja 2013 r.

Świecie, dnia 21-05-2013 r. AB.6730.Św.804.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie z dnia 17 maja 2013 r.

Świecie, dnia 17-05-2013 r. AB.6740.Św.618.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O              Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Świecie, dnia 17-04-2013 r. AB.6740.Dr.2135.2012 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O           Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. [...]

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Świecie, dnia 12-04-2013 r. AB.6747.Św.558.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 04 kwietnia 2013 r

Świecie, dnia 04-04-2013r. AB.6740.N.380.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O       Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie nr 1 z dnia 04 kwietnia 2013 r.

Świecie, dnia 04-04-2013 r. AB.6740.Św.317.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O       Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r.

Świecie, dnia 29 marca 2013 r. AB.6740.B.290.2013 O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O             Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2013r.

Świecie, dnia 26 marca 2013 r. AB.6730.Dr.441.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 22 marca 2013r.

Świecie, dnia 22 marca 2013 r. AB.6730.Św.400.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 18 marca 2013r.

Świecie, dnia 18-03-2013 r. AB.6744.Św.115.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie z dnia 04 marca 2013r.

Świecie, dnia 04 marca 2013 r. AB.6730.P.319.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie z dnia 28 lutego 2013r.

Świecie, dnia 28-02-2013 r. AB.6740.J.197.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Wcześniejsze obwieszczenia Starosty Świeckiego.

Uwaga. Poprzednie obwieszczenia Starosty Świeckiego są dostępne w zakładce Wydziały,Stanowiska-Wydział Architektury i Budownictwa. Proszę kliknąć poniżej, aby zobaczyć obwieszczenia. [...]

Obwieszczenie z dnia 15 lutego 2013r.

Świecie, dnia 15-02-2013 r. AB.6744.Św.115.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach [...]

Obwieszczenie nr 2 z dnia 13 lutego 2013 r.

Świecie, dnia 13-02-2013r. AB.6740.J.92.2013 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij