Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

bip.csw.pl

Dane teleadresowe

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Wojska Polskiego 195A.

tel. 52 56 83 230
fax 52 56 83 231

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się wydawaniem poniższych orzeczeń:

  1. orzeczenia o niepełnosprawności – dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;

  2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dla osób które ukończyły 16 rok życia;

  3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.


Poza wskazanymi powyżej orzeczeniami Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje legitymacje osób niepełnosprawnych.


Gdzie składać wniosek ?

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /orzeczenia o niepełnosprawności/o wskazaniach do ulg i uprawnień składa się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z miejscem stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności (miejsca zamieszkania).

Wniosek składa się do właściwego Zespołu wg miejsca pobytu, w przypadku osób:

  1. bezdomnych;

  2. przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad 2 miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych;

  3. przebywających w zakładach karnych i poprawczych

  4. przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej


Kiedy można składać wniosek w przypadku ważności poprzedniego orzeczenia ?

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nastąpiła zmiana stanu zdrowia uzasadniająca wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.


Orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wykaz wymaganych dokumentów

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – wypełnia osoba zainteresowana, przedstawiciel ustawowy dziecka, należy dokładnie wypełnić wszystkie punkty formularza wniosku na wszystkich trzech stronach, umieszczając na końcu czytelny, własnoręczny podpis.

wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (82kB) pdf - wniosek dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia

wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (91kB) pdf - wniosek dla osób, które ukończyły 16 rok życia

  1. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wypełnia lekarz, jest ważne 30 dni od wady wystawienia. Należy pamiętać o pieczątce nagłówkowej zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej oraz pieczątce i podpisie lekarza.

zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (34kB) word - zaświadczenie lekarskie dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia

zaświadczenie o stanie zdrowia (38kB) word - zaświadczenie lekarskie dla osób, które ukończyły 16 rok życia

  1. Dokumentacja medyczna potwierdzająca schorzenia osoby zainteresowanej/dziecka – aktualna historia choroby, wyniki badań (opisy zdjęć), wypisy ze szpitala. Należy załączyć kopię dokumentacji medycznej potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Dokumentację medyczną mogą potwierdzić tylko upoważnieni pracownicy szpitala/poradni, z której pochodzi lub notariusz.


Legitymacja osoby niepełnosprawnej – wykaz wymaganych dokumentów

W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia należy złożyć wniosek o wydanie legitymacji (druk wniosku poniżej) wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności .

wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka (25kB) word

W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej w przypadku osoby, która ukończyła 16 rok życia należy złożyć wniosek o wydanie legitymacji (druk wniosku poniżej) wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zdjęciem o wymiarach 35 mm x 45 mm.

wniosek o wydanie legitymacji - dorośli (24kB) wordWytworzył: Katarzyna Bączyńska-Podinspektor (27 lutego 2013)
Opublikował: Katarzyna Bączyńska (27 lutego 2013, 14:27:29)

Ostatnia zmiana: Justyna Jasińska (3 lipca 2013, 09:44:37)
Zmieniono: Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Zespołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12304

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij