Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

bip.csw.pl

Kontrole 2013

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŚWIECIU PRZEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE W 2013 R.

Jednostki, które przeprowadzały kontrolę:
 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Wydział Kontroli Składek w Bydgoszczy
  1. Termin kontroli: 20.02.-06.03.2013 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
   2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
   3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
   4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, ani nieprawidłowości.
    
 2. Wojewódzka Komisja Lekarska w Bydgoszczy
  1. Termin kontroli: 10.04.2013 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli: Działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej w  Świeciu podczas kwalifikacji wojskowej w roku 2013.
  3. Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne (868kB) pdf
    
 3. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 11.04.2013 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli: Realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie wniósł żadnych zaleceń dla kontrolowanego podmiotu.
    
 4. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 30.04.2013 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2012 rok wraz z  informacją o stanie mienia, w szczególności prawidłowość i rzetelność jego sporządzenia.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie wniósł żadnych uwag i zaleceń dla kontrolowanego podmiotu.
    
 5. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 03.06.2013 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   1. Analiza sprawozdania finansowego za rok 2012, a w szczególności prawidłowość i rzetelność jego sporządzenia.
   2. Pozyskiwanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie wniósł żadnych uwag i zaleceń dla kontrolowanego podmiotu.
    
 6. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 22.08.2013 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli: Informacja z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy, w szczególności prawidłowość i rzetelność ich sporządzenia.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie wniósł żadnych uwag i zaleceń dla kontrolowanego podmiotu.
    
 7. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 24.09.2013 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli: Stan zaawansowania realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie wniósł żadnych uwag i zaleceń dla kontrolowanego podmiotu.
    
 8. Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy
  1. Termin kontroli: 15.12.2013r.-31.01.2014r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli: Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym;
   1. Organizacja wykonywania przez Starostów zadań z zakresu ochrony środowiska.
   2. Wydawanie przez Starostę pozwoleń na korzystanie ze środowiska.
   3. Działania Starosty wobec prowadzących instalacje oraz zarządców obiektów powodujących emisje do środowiska, w tym przekraczających standardy jakości środowiska.
   4. Działania Starosty w zakresie ochrony powierzchni ziemi.
   5. Działania Starosty w zakresie ochrony przed hałasem.
   6. Finansowanie przez Starostów ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  3. Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne (1424kB) pdf
    
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  1. Termin kontroli: 12–14.11.2013 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola projektu konkursowego „Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy IV”,w tym;
   1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
   2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
   3. Sposób rekrutacji uczestników projektu.
   4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
   5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
   6. Poprawność udzielenia Zamówień Publicznych/ Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
   7. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
   8. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
   9. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, ani nieprawidłowości.
    
 10. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
  1. Termin kontroli: 14.11.2013 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli: Praktyczne stosowanie obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Świeciu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych oraz stanu zabezpieczenia i zachowania materiałów archiwalnych (dokumentacji kategorii archiwalnej „A”).
  3. Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne (241kB) pdf
    
 11. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 19.12.2013 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli: Analiza wykorzystania środków finansowych z budżetu powiatu na ochronę środowiska.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, ani nieprawidłowości.

Wytworzył: Jolanta Wieczorek (2 września 2014)
Opublikował: Wojciech Socha (2 września 2014, 10:19:59)

Ostatnia zmiana: Mirosław Trybuła (4 września 2014, 08:31:54)
Zmieniono: Zmiana redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1563

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij