Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

bip.csw.pl

Kontrole 2014

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM, W ŚWIECIU PRZEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE W 2014 R.

Jednostki, które przeprowadzały kontrolę:
 1. Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Bydgoszczy
  1. Termin kontroli: 25.02.2014 r. i 20.03.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście  Świeckiemu przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym wprowadzania zmian, przepływu i udzielania informacji z tej ewidencji, zabezpieczenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienia danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków w wyznaczonych przepisami terminach.
  3. Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne (119kB) pdf .

 2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
  1. Termin kontroli: 11.03.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Kontrola projektów realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój :
   1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo – Świecie etap II wraz z modernizacją oświetlenia”,
   2. „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby Gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno- Różanna Etap II”
    W/w kontrole przeprowadzono w zakresie :
    1. sprawdzenie zgodności realizowanych projektów z wnioskami o dofinansowanie i  zawartymi umowami,
    2. sprawdzenie poprawności stosowania procedur przetargowych w ramach projektów,
    3. sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej projektów,
    4. sprawdzenie dokumentacji związanej ze sprawowanym zarządem nad drogami objętymi zakresem projektów oraz sposobu realizacji umów z wykonawcą i uzyskanych efektów rzeczowych,
    5. sprawdzenie inwestycji w miejscach realizacji,
    6. sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (tablice informacyjne).
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, ani nieprawidłowości.

 3. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 01.04.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Analiza wykorzystania środków unijnych w ramach projektów realizowanych przez Powiat.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, ani nieprawidłowości.

 4. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Finansów i Budżetu 
  1. Termin kontroli: 14.04. – 07.05.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie :
   1. sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
   2. pobranych i przekazanych dochodów budżetowych,
   3. terminowości przekazywania dochodów budżetowych,
   4. windykacji należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa,
   5. sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
  3. Wynik kontroli:  Wystąpienie pokontrolne (416kB) pdf .

 5. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  1. Termin kontroli: 05-09.05.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Ustalenie wykonania i egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. 
  3. Wynik kontroli:  Wystąpienie pokontrolne (271kB) pdf .

 6. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 15.05.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia, w szczególności prawidłowość i rzetelność jego sporządzenia.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, ani nieprawidłowości.

 7. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 30.05.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Analiza wykorzystanie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, ani nieprawidłowości.

 8. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 30.05.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Analiza sprawozdania finansowego za rok 2013, a w szczególności prawidłowość i rzetelność jego sporządzania.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, ani nieprawidłowości.

 9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
  1. Termin kontroli: 02-04.07.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Kontrolą objęto realizację umowy dotyczącą dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach IV konkursu priorytetowego Systemu Zielony Inwestycji (GIS-Greek Investment Sheme) Część I Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej pn. „Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego”.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, ani nieprawidłowości.

 10. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
  1. Termin kontroli: 04.09.-24.10.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych obejmująca swoim zakresem tematy: 
   1. ustalenia ogólno-organizacyjne,
   2. księgowość i sprawozdawczość,
   3. budżet, w tym : dochody budżetowe i wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych,
   4. dług publiczny,
   5. gospodarka mieniem,
   6. rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi.
  3. Wynik kontroli:  Wystąpienie pokontrolne (419kB) pdf .

 11. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świeckiego
  1. Termin kontroli: 27.08.2014 r.
  2. Przedmiotowy zakres kontroli:
   Analiza wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2014 r.
  3. Wynik kontroli: Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, ani nieprawidłowości.

Wytworzył: Jolanta Wieczorek (26 maja 2015)
Opublikował: Wojciech Socha (27 maja 2015, 08:30:23)

Ostatnia zmiana: Wojciech Socha (27 maja 2015, 13:28:32)
Zmieniono: Poprawka redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 691

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij