Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

bip.csw.pl

Środowisko przyrodniczo – geograficzne powiatu świeckiegoObszar Powiatu Świeckiego w znacznej części pokrywają pola uprawne. Poza zbiorowiskami leśnymi do grupy naturalnych zbiorowisk roślinnych omawianego obszaru należą zbiorowiska wodne, błotne i torfowiskowe. Spośród ssaków na uwagę zasługuje obecność wydry, bobra, borsuka oraz 7 z 21 żyjących w Polsce gatunków nietoperzy. Faunę Powiatu uzupełniają wszystkie niżowe gatunki płazów, gadów i ryb, tysiące gatunków owadów oraz najliczniejsza grupa kręgowców jaką są ptaki - z rybołowem, bielikiem, derkaczem, rybitwami i bocianem czarnym na czele. 


Prawnie chronione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują w Powiecie Świeckim 71.007 ha, z czego rezerwaty przyrody zajmują 358,4 ha, parki krajobrazowe -41.297 ha, obszary chronionego krajobrazu - 27.937,3 ha, natomiast użytki ekologiczne 677 ha.

Atrakcją turystyczną Powiatu jest Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Powierzchnia parku wynosi 55,6 tys. ha i obejmuje swym zasięgiem 16 gmin, z których 6 to gminy należące do Powiatu Świeckiego: Nowe, Warlubie, Dragacz, Jeżewo, Świecie, Pruszcz. Na terenie tego parku istnieje kilkanaście rezerwatów przyrody. Jeden z większych rezerwatów leżących na terenie Gminy Świecie o powierzchni 27 ha to „Grabowiec". Innym unikatowym rezerwatem zajmującym 25 ha w Gminie Dragacz jest „Jezioro Fletnowskie” z unikatową rynną jeziora polodowcowego. Z kolei Gmina Nowe posiada na swoim terenie rezerwat zwany "Wiosło Duże" o powierzchni 7,2 ha, który został utworzony w celu ochrony dobrze zachowanych fragmentów naturalnych zespołów leśnych z rzadkimi roślinami leśnostepowymi. O walorach tych terenów świadczyć może fakt, że Dolina Dolnej Wisły została uznana za jeden z 10 najcenniejszych obiektów przyrodniczych w kategorii ekosystemów cieków wodnych na lata 1996-2000 w "Ogólnoeuropejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej".

Na uwagę zasługuje również Wdecki Park Krajobrazowy. Pod względem administracyjnym obszar Parku leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w granicach gmin: Osie, Lniano, Śliwice, Drzycim, Warlubie, Jeżewo, Cekcyn. Tereny leśne Parku położone są na terenie Nadleśnictwa Osie, Dąbrowa, Trzebciny, Zamrzenica. Zajmuje on obszar 19.177 ha, a jego strefa ochronna (otulina) 4.609 ha. Swoją nazwę zawdzięcza Wdzie, czyli "Czarnej Wodzie", która wraz z dopływami - Prusiną, Ryszka i Sobińską Strugą tworzy malownicze zakątki. Lasy stanowią prawie 60% powierzchni Parku. Osobliwością dendrologiczną wśród rozległych borów sosnowych jest największe w Polsce skupisko jarząbu brekinii, objęte ochroną rezerwatową w rezerwacie im. Zygmunta Czubińskiego o pow. 102 ha. Oprócz tego na terenie parku znajdują się m. in. rezerwaty: "Jezioro Miedzno" – rezerwat ornitologiczny, o pow. 88,5 ha, "Jezioro Ciche" - rezerwat florystyczny, o pow. 38 ha, "Dury" – rezerwat ścisły, wodny, o pow. 13 ha.

Lasy
Lasy na terenie Powiatu Świeckiego zajmują 52.140 ha, a lesistość Powiatu wynosi 35,4%, co lokuje nas na trzecim miejscu w województwie pod tym względem. Lesistość powiatu jest o ponad 7 punktów procentowych wyższa niż lesistość kraju. Większość lasów położonych jest w części północnej naszego Powiatu, gdzie sięga Park Narodowy z kompleksem leśnym Bory Tucholskie. Najbardziej zasobną w lasy jest gmina Osie (ponad 70%). Gatunkiem panującym w lasach Powiatu Świeckiego jest sosna. Ponad 3,5 tys. ha zajmują lasy należące do właścicieli prywatnych, nad którymi nadzór sprawuje Starostwo Powiatowe w Świeciu.
 
Surowce naturalne
Na terenie Powiatu Świeckiego surowce naturalne występują w postaci piasków, żwirów surowców ilastych, glin i torfów. Najwięcej żwirowni znajduje się na terenie Gminy Dragacz w miejscowościach: Grupa, Mniszek, Górna Grupa. Kolejne można spotkać na terenie Gminy Świecie w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo – są to wyrobiska zarówno eksploatowane jak i już nieczynne. Na uwagę zasługuje surowiec, jakim jest torf. Powiat Świecki jest wyjątkowo zasobny w torfowiska, których jest ok. 500. Obecnie torf nie jest wykorzystywany do celów gospodarczych, lecz jego stanowiska są dużą atrakcją przyrodniczą Powiatu.
Szansą rozwojową Powiatu Świeckiego są rozpoznane zasoby gazu łupkowego, przede wszystkim w gminach północno-wschodnich. Prace poszukiwawczo-rozpoznawcze wymagają dalszych badań natomiast samorządy województwa oraz administracja rządowa podejmują obecnie wiele działań informacyjnych, edukacyjnych i dialogowych, dotyczących niekonwencjonalnych źródeł energii. Od samego początku priorytetem jest zapewnienie, aby prowadzone prace odbywały się z poszanowaniem przepisów prawa, dbałości o stan środowiska oraz wykorzystaniem najlepszych dostępnych praktyk i technologii.


Wody powierzchniowe i płynące 


Największym obszarem wód płynących Ziemi Świeckiej jest dolny odcinek Wisły. Obecnie szerokość koryta Wisły wynosi 400-425 metrów, średnia głębokość 3-5 metrów. Najdłuższym w regionie dopływem Wisły jest Wda zwana „Czarną Wodą”. Ważniejsze dopływy Wdy w granicach Powiatu Świeckiego to: Prusina, Ryszka, Sobińska Struga i Wyrwa. Ze względu na znaczny spadek wód zbudowano na Wdzie dwie elektrownie wodne: w Żurze i Gródku a w mniejszej skali działa hydroelektrownia na stopniu wodnym w Kozłowie. Mątawa to drugi pod względem długości (64 km) dopływ Wisły, który w całości płynie na obszarze Ziemi Świeckiej. Mątawę zasilają krótsze dopływy takie jak: Sinowa, Huta, Mała Struga oraz sieć rowów melioracyjnych.
Na obszarze Powiatu Świeckiego występuje około dziewięćdziesięciu jezior i zbiorników wodnych. Do większych należą: jezioro Radodzierz, Stelchno, Branickie, Laskowickie, Mukrz, Ostrowite, Zalew Żur i Zalew Gródek. Jeziora posiadają wody w II i III klasie czystości. Zauważalny jest proces eutrofizacji jezior, szczególnie tych o małych powierzchniach. 


Pod względem wielkości powierzchni zdecydowanie przeważają jeziora średnie. Zaledwie dwa, tj. Radodzierz (240 ha) i Stelchno (151 ha) są większe od 100 ha, 7 mieści się w przedziale 50-100 ha, 27 w przedziale 10-50 ha i pozostałe od 1 do 10 ha.

Klimat
Klimat na obszarze Powiatu sklasyfikowano do dzielnicy VI, zwanej bydgoską. Opady roczne wynoszą ok. 500 mm, średnia temperatura powietrza 7,9ºC, czas trwania pokrywy śnieżnej 40-60 dni, długość okresu wegetacyjnego 210-215 dni. Najcieplejszy miesiąc to lipiec ze średnią temperaturą 18,2ºC, najchłodniejszy styczeń od –2,7ºC (w dolinie Wisły) do –3,8ºC (w Borach Tucholskich). 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020. (Kliknij, aby pobrać)

Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Świeckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r.”(Kliknij, aby pobrać}
Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie
tel./fax (0-52) 33-15-000;
e-mail: dolwislapark@poczta.wp.pl

www.dolnawisla.pl


Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86-150 Osie
tel./fax (0 52) 33 29 486;


Pomniki przyrody

222 obiekty stanowią pomniki przyrody. Są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Za najciekawsze w powiecie świeckim uznaje się: Diabelski Kamień koło Leosi i dęby szypułkowe w Bąkowie.


 


Wytworzył: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (16 lipca 2003)
Opublikował: Monika Piersa (16 lipca 2003, 13:51:18)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Bączyńska (29 października 2014, 11:04:02)
Zmieniono: Aktualizacja danych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16049

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij